Hedef Kitle

Hedef Kitle Başbakanlık T.C. İçişleri Bakanlığı T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kültür ve Turizm...

Sektör Paydaşları

Sektör Paydaşları İlgili Tüm Kamu Kurumları Otomotiv ve Bilumum Vasıta ile Donanım Üreticileri Kara/Demiryolu Yapım ve Onarım Kuruluşları Seyahat Firmaları Nakliye Firmaları Lojistik Firmaları Turizm Acenteleri Kiralama/Filo Kiralama Firmaları Düzenleme Denetleme...

Alanlar

Alanlar GENEL ALANLAR Stratejik Araştırmalar, Yayınlar ve Raporlar Uluslararası ve Bölgesel Ağların Kurulumu ve Sürdürülmesi Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler Stratejik Vizyon Eğitimleri ve Teknik Geziler SPESİFİK ALANLAR Türkiye Otomotiv Sektörü ve Dış Ticaret...

Metodoloji

Enstitü’nün kuruluş esaslarının ve çok boyutlu işbirliği imkânlarının belirlenmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından Enstitü merkezinin kurulması, araştırma ve incelemeler ile projelerin oluşturulması ve projelerin icrası...

Koordinatör

Proje’nin koordinatörlüğünü Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) üstlenmektedir. STK tüzel kişiliği ile tarafsız ve bağımsız bir “düşünce kuruluşu” olarak on yıl önce kurulan TASAM, “kıta bazında” Afrika, Asya, Avrupa, Latin Amerika – Karayipler ve Kuzey...