KAPSAM

Tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de Rekabet gücünün belirleyici unsuru olarak, sanayi üretimi ve kalitenin yanı sıra, hizmet sektöründeki performans da belirleyici olmakta, hizmet sektörünün önemli alt kolları olan lojistik ve ulaşım sektörleri daha da önem kazanmaktadır. Yüksek pazar potansiyeli ile hızlı ve sürekli bir gelişme gösteren, ihracat hacmiyle ülkemizin sanayi üretiminin en önemli unsuru haline gelen otomotiv sanayii; geçmişte sadece iç pazara hizmet ederken, günümüzde dış pazarlara da yönelmeye başlamış ve ihracatta en büyük ciroya sahip sektör konumuna gelmiştir.

KOORDİNATÖR

Proje’nin koordinatörlüğünü Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) üstlenmektedir.

TASAM bugüne dek; Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü, Afrika Enstitüsü, İslam Ülkeleri Enstitüsü, Siyasal İletişim Enstitüsü, Kamu Diplomasisi Enstitüsü, Çevre ve Şehir Enstitüsü, Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü, Enerji, Su ve Gıda Enstitüsü ve Türkiye Turizm Enstitüsü ile Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü, Finans Bankacılık ve Kalkınma Enstitüsü, İnovasyon ve İnsani Kalkınma Enstitüsü, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Enstitüsü, Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum Enstitüsü, Ulaşım Lojistik ve Kalkınma Enstitüsü  gibi kurumları ülkemize kazandırmıştır. Ayrıca; Düşünce Kuruluşları Türkiye Diyaloğu, Dünya Türk Forumu, Dünya İslam Forumu, İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu, Balkan İletişim Ağı Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma ve İşbirliği Platformu Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu gibi ağları kurucu ve koordinatör olarak işletmektedir.

Bizimle İletişime Geçin...

12 + 9 =